Småbruket pipemakeri går for tiden for redusert aktivitet, da selveste pipemakeren Jon gikk bort i juni 2021. Det vil derfor ikke være mulig å få reparert piper eller deler lengre. Vi har foreløpig nye og brukte piper og varer for salg så lenge beholdningen rekker.  Pipemakeriet vil bli nedlagt ved årsskiftet 2021/22.

Småbruket pipemakeri er ett av to pipemakeri i Norge, for spørsmål om reparasjon m.v ta kontakt med Tabago pipemakeri i Bergen. 

            - FRA BRIARROT TIL PIPE -

Briarroten Erica Arborea på latin, er fra en busk av lyngfamilien, som vokser ved alle Middelhavs - kystene. Briarrot regnes som verdens hardeste treslag og dette gir den en viktig egenskap:den er meget vanskelig å brenne. At den i tillegg gir en god smak sammen med tobakk og ser fantastisk flott ut når den poleres, gjør Briarroten til et førstevalg blant pipemakere verden over.
Det var munkene i St. Claud klosteret i Jurafjellene i Frankrike som etter mye prøving og feiling fant fram til den riktige modningsmetoden som gjorde Briar - roten så godt egent som emne for pipeproduksjon. Bruye`re pipene ble en verdensartikkel og fra ca 1840 ble det satt i gang fabrikasjon i større stil.
Den krever en omhyggelig behandling for å gi gode piper. Roten blir først gravd opp og stammen eller grenene blir skåret av, deretter blir roten og den underjordiske del av stammen nedgravd i jorden igjen. Der ligger den en viss tid, før den graves opp og sages i blokker, som så blir skåret opp i mindre stykker, passende for framstilling av piper.
Så blir stykkene modnet ved at de blir kokt. Deretter blir stykkene langsomt tørket gjerne i flere år, før de er klare til produksjon av pipehoder. Av 50 kg Bruye`re rot av god kvalitet, blir det tilbake ca 1 ferdig framstilt pipe i ypperste kvalitet. Våre piper produseres av beste briarkvalitet, av mer enn 40 år gammel briar fra Afrika - dette er restene av det gamle råvarelageret fra G. Larsen pipefabrikk på Lillehammer.
Når en Briarrot ankommer til pipemakeren går den inn i en lang rekke prosesser, minst 16 i tallet, før den kommer ut som det endelige produkt - en ferdig pipe. Det regnes ca en dags arbeid pr ferdig pipe.

Velkommen til Småbruket pipemakeri og kulturhåndverk