Småbruket pipemakeri er fra januar 2022 midlertidig stengt.

For spørsmål om reparasjon av dine piper, eller kjøp av nye piper ta kontakt med Tabago pipemakeri i Bergen.  Se mer på nettstedet tabago.no