10 RÅD FOR PIPERØYKERE

1. INNRØYKING

Piperøyking krever tålmodighet og utforskning. Røyk de 10 første pipestoppene med 1/2 tobakksmengde i kammeret. Neste 10 med 3/4 tobakksmengde. Røyk forsiktig med lite trekk til bunns. Det dannes et beskyttende lag av kull fra bunnen som hindrer gjennombrenning av pipa. Dersom du merker en treaktig smak, stopp umiddelbart og la pipa kjølne. Dette kan få tobakken til å "bite" deg i tunga.

2. STOPPING

Tobakken pakkes løsere i bunnen og hardere på toppen. For løs stoppet pipe slukker lett, for hard stoppet pipe er tung å røyke og blir ofte "surklete". For å sikre god forbrenning trenger man svakt å flate ut askelaget på toppen med pipeverktøyet

3. TENNING

Bruk fyrstikker eller gasslighter. Sørg for at hele tobakksflaten tennes.
Ta noen rolige drag mens du tenner. Noen lar den første ilden slukke før de trykker ned tobakken i pipa, for så å tenne på nytt. Prøv deg frem.

4. RØYKING

Piper røykes roligere enn sigaretter,uten innhalering. Tobakkssmaken blir tydeligere og du unngår at røyken svir på tungen. La røyken "rulle" i munnen.

5. RENSING

Unngå sur pipe og røyk tobakken helt til bunnen. Når pipen er helt tom, kan pipen tømmes for aske med et par lette fingertapp mot bunnen. Bruk eventuelt piperedskap. Av og til må røykkanalen utvides med et piperedskap. Bruk piperensere: Trekk gjennom fra den rene mot den skitne delen av munnstykket. Tilslutt røykkanalen i pipehodet.

6. VEDLIKEHOLD

Forkulling innvendig skaper etterhvert et tykt uregelmessig lag. Denne bør formes med en pipekniv eller en profilfres ned til ca 1mm jevn tykkelse. Misfarging på munnstykker av hardgummi / ebonitt kan - i et tidlig stadium - renses med et spesialmiddel.

7. HVILE

Piper har godt av å kjøle seg og tørke godt mellom røykingen. Et par piper som veksles på gjør dette lettere.

8. TOBAKK

Rene Virginiablandinger med ulik grad av fermentering, for eksempel gul Capstain, Erinmore mixture, My Own Blend nr.100 eller nr.222, Mac Barens Virginia Flake eller Mac Barens no.1. gir litt varm røyk. Om du vil oppleve en kjølig virginiatobakk, prøv Dunhills Royal Yacht mixture eller Rattrays Marlin flake. Aromatiske og sausede tobakker feks. Mac Barens Mixture eller Borkum Riff Whiskey). Disse gir lettere surkling i pipa og har mest smakstilsetninger i tillegg til tobakksblader. Rulletobakk er finere kuttet og gir en varmere røyk i piper som ofte "biter" deg i tunga.

9. PIPE

For de fleste er det utseendet/designet som teller når man kjøper pipe.
Påse at røykekanalen treffer akkurat i flukt med bunnen av tobakksillegget. Er røykkanalen for høyt boret, samles væsken fra tobakksbladene seg, og pipa blir sur. Påse at tilpasningen mellom munnstykke og hodet er godt.
Du bør også vurdere størrelsen på tobakkskammeret utfra hvor lenge du pleier å sitte med din pipe. Jeg blir ofte "forsynt" lenge før jeg er i bunnen av en pipe med stort kammer. Derfor velger jeg en mindre pipe, eller en pipe med lite tobakkskammer.

10. NYT

Nyt din pipe, men ta hensyn til dine omgivelser.

PIPENS HISTORIE

2000 f.Kr

Rester av tobakksplanter og piper er funnet i egyptiske mumier. Ingen vet hvordan dette kan ha skjedd siden tobakksplanten bare er kjent fra det amerikanske kontinent.

1500 f.Kr

Piper røykes av nordamerikanske indianere som forsoningssymbol.
Vestindiske indianere kaller pipa tabago - altså ikke planten.

300 e.Kr

Den greske legen Hippokrates benytter røyk fra urter til behandling av bl.a. enkelte kvinnesykdommer.

1000

Kvannerot røykes i piper i Norge.

1492

Colombus oppdager Amerika og tobakksbruken.

1519

Tobakksplantene kommer til Europa.

1559

Jean Nicot lanserer tobakksplanten som patentmedisin mot alt; Det franske hoff har mote å "nyse hodepine ut av hodet" med tobakk.

1580

Krittpiper masseproduseres - mest for sjøfolk.

1586

Forbud mot røyking inkluderes i de reviderte ti bud i Bern, Sveits.

1600

Jernpiper benyttes i Norge, også blant samene.

1604

Den første antitobakkskampanje startes av Jakob I. av England.

1618- 1648

Under 30-årskrigen blir piperøyking kjent over hele Europa.

1619-1630

Christian IV av Danmark-Norge straffet røyking på skip med kjølhaling.

1630

Dødsstraff for røyking innføres i Tyrkia, Kina og Russland.
Like fullt er det utbredt smugrøyking. Straffene forsvinner når regentene oppdager de store inntektene fra tobakksavgiftene.

1720

Merskum oppdages og blir det høyest ansette pipematerialet.

1820

Sigaren blir mote i Vest-Europa.

1840

Briarpipen blir en verdensartikkel med utgangspunkt i Jura
i Frankrike. Langpipene holder likevel stand til utpå 1900-tallet.

1844

Gudbrand Larsen etablerer Lillehammer pipefabrikk. Denne var i drift helt til i 1979.

1853-1856

Krimkrigen gjør sigaretten kjent for vesten fra Tyrkia.

1973

Den moderne røykeloven.

1997

Tabago pipemakeri etableres v/Bård Hansen i Bergen.

2010

Småbruket etablerer seg med Norges andre pipemakeri på Lønset i Oppdal. 

2021 Pipemaker Jon Aalbu dør plutselig i juni. Småbruket Pipemakeri legges ned ved årsskiftet 2021/22