Er din pipe ødelagt? Behov for nytt munnstykke? Eller har pipen generelt behov for en overhaling?

Sliping, pussing, polering, slakt munnstykke, nytt munnstykke, full rensing, ujevn farge, skadet kant. Vi ordner det meste -

TA KONTAKT FOR EN HYGGELIG PIPEPRAT - OG OG GJØR EN AVTALE FOR DIN PIPE. 

LANGPIPER
Gi din gamle langpipe ett nytt liv og sin rettmessige plass på stueveggen -
Til langpiper kan vi erstatte dusker og snorer, fleksi-rør, kork, pusse sølvdeler, erstatte/reparere munnstykker og pipehoder m.m.

FØR-bilde
Gjengrodd pipekammer, brent kant, ødelagt eller misfarget munnstykke, hakket eller stygt pipehode, ødelagt tapp og lignende -

ETTER-bilde
Nyoppusset pipekropp, oljet, vokset og polert. Planert topp, renset munnstykke, innvendig utfresing av tobakkskammer = så god som ny


INFO OM FORSENDELSE:
Alle piper og pipedeler som sendes inn for reparasjon, må pakkes godt før forsendelse. Påse at alle deler blir med. Legg ved informasjon om eier, adresse, telefon og beskivelse av hva som ønskes utført.
Arbeidet faktureres etterskuddsvis, etter at reparasjonen er utført.
Pipen sendes til: Småbruket pipemakeri, Storlidalsvegen 71, 7342 Lønset


PRISER REPARASJON

Slakt munnstykke  kr. 100,-
Nytt munnstykke med tilpasning til din pipe  kr. 395,-
Full rensing og polering  kr. 250,-
Nedslitt og ujevn farge (innbefatter pussing, polering og beising av pipehode)  kr. 200,-
Brent og skadet kant på pipehode (avrettet, pusset og polert)  kr. 150,-